JACOBS family

jacobs

Edward JACOBS - ??

William JACOBS - ??